Podpůrný postroj zajišťuje podporu předních končetin.