Tyto vozíčky slouží k částečné nebo úplné podpoře předních končetin.